Boomverzorging is een van onze specialiteiten. Een team van gecertificeerde boomverzorgers neemt de uitvoering ter hand. De medewerkers zijn goed opgeleid en beschikken over actuele vakkennis m.b.t. het onderhoud van bomen. Op moeilijk bereikbare plaatsen maken we gebruik van eigen klimmers, die de kroon handmatig snoeien, of de boom tak voor tak uitkleden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van specialistische klim- en vangmaterialen.

Vaak zijn specifieke bedrijfsmiddelen nodig, zoals hoogwerkers, kranen, trekkers, frezen of vrachtwagens. ABL heeft ze allemaal in haar assortiment. Al het vrijkomend groenafval wordt gerecycled. Van restmateriaal wordt weer grondstof gemaakt voor o.a. bio- en energiecentrales, houtkachels voor de industrie en valdempende ondergronden. (Cleanwood) Voor aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen.

Voor Gemeenten werken wij als groenaannemer o.a. met beeld- en prestatiebestekken. Prestatiebestekken vereisen van de aannemer veel kennis, vakbekwaamheid en inzicht. Communicatie met de opdrachtgever is hierbij van groot belang, een goede uitvoering levert de opdrachtgever minder controle, klachten en werk op dan een frequentiebestek. Naast het traditionele beheer en onderhoud van beplantingen, hebben wij ons ook gespecialiseerd op landschappelijke- en ecologische beheersterreinen.

Volume transport, bijvoorbeeld gras, riet, chips, blad en gft afval, zowel verpakt in rollen of balen als los gestort materiaal, kunnen wij snel en efficiënt vervoeren naar een verwerker of eindgebruiker. Al onze voertuigen zijn voorzien van eigen laad- en los kranen. Ook het leveren en transporteren van grond, grind en zand behoren uiteraard tot de mogelijkheden, evenals het innemen en vervoeren van tak- en stamhout, houtsnippers, freesafval, sloot- en berm- en heidemaaisel, plantsoenafval, veegvuil en paardenmest. Verder leveren wij ook specifieke producten voor de tuinbouw, de hovenierssector, en de wegenbouw. O.a. champost, compost, bomengrond en bomenzand, bemeste teelaarde, gezeefde grond, alle soorten zand, boomschors, houtchips en bestratingsmaterialen.